Chuỗi Sự Kiện Chuẩn Bị Chào Đón Update

Chuỗi Sự Kiện Chuẩn Bị Chào Đón Update - 1

 

Để chuẩn bị chào đón bản update Huyết Chiến Phong Lăng Độ, BQT tiến hành mở "Chuỗi Sự Kiện Chuẩn Bị Update" nhằm hỗ trợ các vị đại hiệp dễ dàng bôn tẩu hơn trong thế giới Ngạo Kiếm Mobile.

I. Thần Tài
Thời gian: 0h00 ngày 4/8 đến 23h59 ngày 6/8/2017
Áp dụng: Từ s1 - s193
Tọa độ NPC nhận thưởng
85:114 Thành Tương Dương.
Nội dung: Trong khoảng thời gian diễn ra sự kiện, khi người chơi chuyển từ 
Scoin sang Xu sẽ nhận ngay phần quà hấp dẫn từ BQT. Ở mỗi mốc nạp người chơi có thể nạp và nhận thưởng tối đa là 3 lần. Nếu nạp đủ và nhận thưởng ở mỗi mốc 3 lần thì người chơi sẽ được tặng thêm phần quà là Xu từ BQT.
Phần thưởng:

Mốc 50xu: 150xu + Cao - Đan Exp Đa Bội * 3 - Nạp đủ 3 lần thưởng thêm 100xu
Mốc 100xu: 300xu + Cao - Tu Vi Đan * 3 - Nạp đủ 3 lần thưởng thêm 200xu
Mốc 150xu: 375xu + Cao - Thiên nguyện phù * 3 - Nạp đủ 3 lần thưởng thêm 300xu
Mốc 250xu: 625xu + Cao - Thiên nguyện phù * 6 - Nạp đủ 3 lần thưởng thêm 500xu
Mốc 500xu: 1000xu + Khoan * 50 - Nạp đủ 3 lần thưởng thêm 1000xu
Mốc 1000xu: 2000xu + Khoan * 125 - Nạp đủ 3 lần thưởng thêm 2000xu

Lưu ý:
- Người chơi bắt buộc sau khi nạp xong phải nhận thưởng mới được chuyển scoin để nhận tiếp mốc đó. Ví dụ: Chuyển vào game 250xu -> vào game nhận thưởng -> tiếp tục chuyển 250xu để nhận thưởng lần 2.
- Nếu người chơi nạp đủ 3 lần /1 mốc sẽ được nhận thưởng thêm
- Người chơi nạp 150xu sẽ được nhận mốc 150xu mà không nhận được mốc 100xu và 50xu
- Mỗi mốc sự kiện có thể nạp 3 lần và nhận thưởng 3 lần.
- Sự kiện reset theo ngày, nếu không nhận thưởng qua ngày mới thì phần thưởng sẽ mất.

 

II. Tích Nạp Nhận Quà:
Thời gian: 0h00 ngày 4/8 đến 23h59 ngày 6/8/2017
Áp dụng: Từ s1 - s192
Nội dung: Trong khoảng thời gian diễn ra sự kiện, người chơi khi nạp xu vào game sẽ nhận được các mốc quà tương ứng.

Người chơi nạp 250 xu: Túi ngọc 7 *2, Bạc: 1.000.000
Người chơi nạp 500 xu: Cực Tu Vi Đan *10, Phù tăng sao trang bị trực tiếp lên 8 *1
Người chơi nạp 1000 xu: Lễ Kim *750, Thiên Nguyện Phù Trung *10
Người chơi nạp 2500 xu: Túi ngọc 8 *2, Phù tăng sao trang bị trực tiếp lên 10 *1
Người chơi nạp 5000 xu: Túi ngọc 8 *3, Phù tăng sao trang bị trực tiếp lên 13 *1
Người chơi nạp 10.000 xu: Túi ngọc 8 *4, Phù tăng sao trang bị trực tiếp lên 14 *1
Người chơi nạp 25.000 xu: Túi ngọc 9 *2, Phù tăng sao trang bị trực tiếp lên 15 *1

Lưu ý:

Mỗi mốc nạp chỉ được nhận thưởng 1 lần trong ngày.
- Phần thưởng sẽ cộng dồn.
- KH nạp mốc thưởng cao sẽ được nhận thưởng ở các mốc thấp hơn.
Ví dụ: Người chơi nạp smốc 500 xu sẽ nhận được thưởng của mốc 250 xu và 100 xu.

 

III.  Tranh đoạt lãnh thổ:
Thời gian: 0h00 ngày 4/8 đến 23h59 ngày 6/8/2017
Áp dụng: Từ s1 - s193
Nội dung: Trong khoảng thời gian diễn ra sự kiện, quái vật trong các map dưới đây sẽ được nhận x3, x4 số kinh nhiệm nhận được mỗi lần.

· Đông sa mạc (Chỉ một map sa mạc này được x3 số kinh nhiệm nhận được khi train tại đây ngoài ra các map như nam sa mạc hay bắc sa mạc sẽ không được x3 exp. Đông sa mạc đi từ map Sa mạc tây vực).
· Minh giáo đại sảnh (Đi từ map Quang minh đỉnh tới Minh giáo đại sảnh).
· Tụ hiền trang.
· Nhạn môn quan.
· Đồng nhân tầng 1, 2 ,3.
· Mật đạo tầng 2, 3.
· Ngoài Nhạn môn quan - Map x4 EXP - Không được sử dụng miễn chiến bài.
· Ngoài Tụ hiền trang - Map x4 EXP - Không được sử dụng miễn chiến bài.

Lưu ý: Khi người chơi sử dung đơn exp x2 trong thời gian sự kiện sẽ được x6 kinh nghiệm nhận được khi đánh quái.

 

IV. x2 Exp.
Thời gian: 0h00 ngày 4/8 đến 23h59 ngày 6/8/2017
Áp dụng: Từ s1 - s193
Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, chư vị hiệp khách khi tham gia đánh quái sẽ được x2 kinh nghiệm.

Ngoài ra, khi người chơi sử dung đơn exp x2 trong thời gian sự kiện sẽ được x4 kinh nghiệm nhận được khi đánh quái.


V. Ưu đãi thể lực.
Thời gian: 0h00 ngày 4/8 đến 23h59 ngày 6/8/2017
Áp dụng: Từ s1 - s193
Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, giảm giá mua Thể lực còn 50%.

 

VI. Ưu đãi đào quặng.
Thời gian: 0h00 ngày 4/8 đến 23h59 ngày 6/8/2017
Áp dụng: Từ s1 - s193
Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, người chơi dùng xu để tham gia Đào Quặng sẽ được giảm giá 50%

 


VII. Ưu đãi luyện võ.
Thời gian: 0h00 ngày 4/8 đến 23h59 ngày 6/8/2017
Áp dụng: Từ s1 - s193
Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, người chơi dùng xu để tham gia Luyện Võ sẽ nhận được x2 Chân Khí.

 

VIII: Sứ Giả Sự Kiện
Thời gian: 0h00 ngày 4/8 đến 23h59 ngày 6/8/2017
Áp dụng: Từ s1 - s193
NPC: Sứ Giả Sự Kiện tọa độ 40:48 ở các thế lực "Tống, Kim và Liêu"

 

Phần thưởng:
Ngọc Tùy Chọn:
Mốc 200scoin: Ngọc tùy chọn *2, Tinh hoa ghép ngọc 7,8 *2
Mốc 500scoin: Ngọc tùy chọn *5, Tinh hoa ghép ngọc 7,8 *5
Mốc 1.000scoin: Ngọc tùy chọn *10, Tinh hoa ghép ngọc 7,8 *12
Mốc 2.000scoin: Ngọc tùy chọn *20, Tinh hoa ghép ngọc 7,8 *26
Mốc 5.000scoin: Ngọc tùy chọn *50, Tinh hoa ghép ngọc 7,8 *70
Mốc 10.000scoin: Ngọc tùy chọn *100, Tinh hoa ghép ngọc 7,8 *160
Mốc 20.000scoin: Ngọc tùy chọn *200, Tinh hoa ghép ngọc 7,8 *350
Mốc 50.000scoin: Ngọc tùy chọn *500, Tinh hoa ghép ngọc 7,8 *800

Lưu ý: Ngọc tùy chọn ở đây là các loại ngọc có trong game như: Nội công, ngoại công, bạo kích, chính xác, né tránh ......

Túi Ngọc:
Mốc 200scoin: Ngọc tùy chọn *2, Tinh hoa ghép ngọc 7,8 *3
Mốc 500scoin: Ngọc tùy chọn *5, Tinh hoa ghép ngọc 7,8 *8
Mốc 1.000scoin: Ngọc tùy chọn *10, Tinh hoa ghép ngọc 7,8 *20
Mốc 2.000scoin: Ngọc tùy chọn *20, Tinh hoa ghép ngọc 7,8 *40
Mốc 5.000scoin: Ngọc tùy chọn *50, Tinh hoa ghép ngọc 7,8 *100
Mốc 10.000scoin: Ngọc tùy chọn *100, Tinh hoa ghép ngọc 7,8 *210
Mốc 20.000scoin: Ngọc tùy chọn *200, Tinh hoa ghép ngọc 7,8 *420
Mốc 50.000scoin: Ngọc tùy chọn *500, Tinh hoa ghép ngọc 7,8 *1000

Phù tăng sao trực tiếp:

Mốc 200scoin: Phù tăng trực tiếp 9 sao, Thiên nguyện phù  - cao *20
Mốc 500scoin: Phù tăng trực tiếp 10 sao, Thiên nguyện phù  - cao *35
Mốc 1.000scoin: Phù tăng trực tiếp 11 sao, Thiên nguyện phù  - cao *50
Mốc 2.000scoin: Phù tăng trực tiếp 12 sao, Thiên nguyện phù  - chí tôn *30
Mốc 5.000scoin: Phù tăng trực tiếp 13 sao, Thiên nguyện phù  - chí tôn *70

Lưu ý:
Mỗi ngày, nhân vật nào đáp ứng được mốc trên có thể nhận 1 loại quà tùy chọn do người chơi quyết định nhận.
Nếu đã chuyển vào game 200scoin mà chưa nhận quà nhưng sau đó chuyển tiếp 300scoin thì sẽ được nhận mốc 500scoin khi ra NPC nhận quà.
Nếu đã chuyển vào game 200scoin mà đã nhận quà nhưng sau đó chuyển tiếp 300scoin thì sẽ chỉ được nhận mốc 200scoin khi ra NPC nhận quà.

 

IX: Shop Trang Bị Vật Phẩm Tọa Kỵ
Thời gian: 0h00 ngày 4/8 đến 23h59 ngày 6/8/2017
Áp dụng: Từ s1 - s193
Nội Dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện từ 15h00- 23h59 ngày 18/11, người chơi đến thành Tương Dương tọa độ 35:117 gặp NPC "SHOP TRANG BỊ VẬT PHẨM TỌA KỴ" để mua các trang bị ưu đãi từ BQT.
Tọa độ: 35:117 Tương Dương
Phần thưởng: Ngoài những vật phẩm đã bán từ trước update thêm 3 vật phẩm mới
- 5 Túi Ngọc Lv8 giá bán 5000Xu
- 5 Túi Ngọc Lv9 giá bán 150000Xu
- 1 Phù Tăng 15 Sao Trực Tiếp giá bán 10000Xu

Chuỗi Sự Kiện Chuẩn Bị Chào Đón Update - 2

Lưu Ý: 
- Rương đồ phải trống ít nhất 7 ô để nhận thưởng.

 

 

X. Tiêu xu tích lũy.
Thời gian: 0h00 ngày 4/8 đến 23h59 ngày 6/8/2017
Áp dụng: Từ s1 - s193
Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện nếu ng chơi tiêu đủ số xu theo quy định của BQT sẽ nhân được các mốc thưởng tương ứng. Người chơi nhận thưởng tại NPC "Sự Kiện Tích Lũy Tiêu Xu" tọa độ: 70;109 thành Tương Dương

Phần thưởng:
Tích tiêu 1.000 xu
Túi ngọc lv7 *2, [Sơ] Tinh hoa trang bị thú cưỡi *100.
Tích tiêu 2.000 xuTúi ngọc lv7 *3, [Sơ] Tình hóa trang bị thú cưỡi *150.
Tích tiêu 5.000 xuTúi ngọc lv8 *2, Bình may mắn *40.
Tích tiêu 10.000 xuTúi ngọc lv8 *3, Chí tôn - Thiên nguyện phù *15.
Tích tiêu 15.000 xuNgọc công lv8 *2, [Trung] Tinh hoa trang bị thú cưỡi *500.
Tích tiêu 25.000 xuNgọc công lv9 *1, Tinh hoa ngọc 5 *10.
Tích tiêu 40.000 xuTúi ngọc lv10 *1, Tinh hoa ngọc 5 *20.

Lưu ý: Mỗi ngày sau 23h59p sự kiện sẽ được làm mới. Đồng nghĩa với số xu hiệp khách đã tiêu trước đó cũng sẽ bị reset.

 

XI. Giảm giá 20% Shop.
Thời gian: 0h00 ngày 4/8 đến 23h59 ngày 6/8/2017
Áp dụng: Từ s1 - s193
Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, các vật phẩm trong SHOP giảm giá 20%

 

XII. Shop Vật Phẩm
Thời gian: 0h00 ngày 4/8 đến 23h59 ngày 6/8/2017
Áp dụng: Từ s1 - s193
Nội Dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện từ 0h00- 23h59 từ ngày 4/8 đến 6/8, người chơi đến thành Tương Dương tọa độ 59:109 gặp NPC "SHOP VẬT PHẨM" để mua quyền ưu đãi VIP ( VIP Chí Tôn, Vip Cao Cấp, Vip Siêu Cấp)
Tọa độ: 59:109
Phần thưởng : 
- Quyền VIP Cao Cấp: 250xu
- Quyền VIP Siêu Cấp: 500xu
- Quyền VIP Chí Tôn: 1000xu

 

XIII: Lâm Thanh Nhi
Thời gian: 0h00 ngày 4/8 đến 23h59 ngày 6/8/2017
Áp dụng: Từ s1 - s193
Tọa độ: 50:126 thành Tương Dương
Nội dung: Trong khoảng thời gian sự kiện, khi người chơi thu nhập 2 vật phẩm Gạo và đậu tới NPC "Lâm Thanh Nhi" tại tọa độ 50:126 thành Tương Dương để đổi phần thưởng
Cách đổi: 1 Gạo + 1 Đậu + 50xu = 1 Hội trưởng phong hầu
Phần Thưởng: 
Khi mở hộp quà hội trưởng phong hầu, phần thưởng các bạn nhận được gồm:
- (Cực)Đan Exp Đa Bội *2
- Khoan *2
- Túi Ngọc (Lv4) *5
- 500 vạn Bạc
 
 
XIV. Gói Quà Hội Trưởng Ngạo Kiếm

Thời gian: 0h00 ngày 4/8 đến 23h59 ngày 6/8/2017
Áp dụng: Từ s1 - s193
Tọa độ: 52:115 thành Tương Dương"
NPC: Hộp Quà May Mắn
Nội dung: Trong khoảng thời gian diễn ra sự kiện người chơi sẽ dùng 250 xu để mua vật phẩm "Gói Quà Hội Trưởng Ngạo Kiếm" có bày bán trong SHOP. Khi mở vật phẩm này người chơi có tỷ lệ nhận được 1 trong số các phần quà sau:
- Túi ngọc Lv6 *1.
- Túi ngọc Lv7 *1.
- Túi ngọc Lv8 *1.
- Túi ngọc Lv9 *1.
- 400 lễ kim.
- 550 lễ kim.
- 700 lễ kim.
- 29.000.000 kinh nghiệm.
- 39.000.000 kinh nghiệm.
- 59.000.000 kinh nghiệm.
Lưu Ý:  
- Người chơi chỉ được dùng xu để mua vật phẩm
- Do vật phẩm sử dụng xu để mua nên toàn bộ vật phẩm mở ra sẽ là vật phẩm không khóa.
- Dọn trống tối thiểu 20 ô trong hòm đồ trước khi mở từ 10 - 20 hộp

 

 

Ngạo Kiếm Mobile - Game Kiếm Hiệp 10 Năm Có 1
Trang Chủ: https://ngaokiem.sohagame.vn/
Fanpage: https://www.fb.com/ngaokiem.sohagame.vn/
Tải Game: https://ngaokiem.sohagame.vn/download
Hỗ trợ Hotline: 1900 6639 nhánh 1


Trân trọng,
BQT Ngạo Kiếm!

Game SG140