Chuỗi sự kiện Tiêu xu nhận thưởng

 

Thân chào các chư vị hiệp khách,

BQT Ngạo Kiếm Mobile xin gửi tới các chư vị anh hùng chuỗi sự kiện Tiêu Xu nhận thưởng vô cùng hấp dẫn như sau:

 

1. Tiêu xu nhận thưởng:

 

Thời gian: Từ 12h00 ngày 22/7 đến 23h59 ngày 23/07

Phạm vi: Toàn bộ máy chủ

Sự kiện áp dụng cho các máy chủ từ: Toàn bộ máy chủ

Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, hàng ngày người chơi Tiêu Xu sẽ nhận được thưởng tương ứng theo các mốc tương ứng:

- Tiêu 200 xu: 15000 chân khí.

- Tiêu 500 xu: Tàng bảo đồ - cao, 2* (Cực) Đan Exp đa bội.

- Tiêu 1000 xu: 2*Thể lực đan (Đại),  20* Hóa Thần đan

- Tiêu 2000 xu: 1*(Cực)Tu Vi Đan, 20* Thuốc luyện cốt kỵ.

- Tiêu 5000 xu: 3*Tàng Bảo Đồ - Cực, 40* Mảnh hồn cam.

- Tiêu 15000 xu: 1* Túi ngọc Lv6, 100 vạn bạc

- Tiêu 30000 xu: 1* Túi ngọc lv7, 100000 chân khí

- Tiêu 50000 xu: 3* Túi ngọc Lv7, 200 vạn bạc

 

Lưu ý:

- Phần thưởng sẽ cộng dồn, người chơi tiêu ở mốc cao sẽ nhận được toàn bộ phần thưởng ở các mốc thấp hơn.

- Mỗi mức thưởng trên, mỗi ngày được nhận 1 lần. 

- Qua ngày mới sẽ làm mới phần thưởng, Các bạn vui lòng nhận thưởng trong ngày khi đủ điều kiện nhận thưởng.

- Khi nhận cần đảm bảo túi đồ còn trống.

 
 

2.   Nạp xu nhận thưởng

Thời gian: Từ 12h00 ngày 22/7 đến 23h59' ngày 23/7

Phạm vị: toàn bộ máy chủ

Nội dung:

Trong thời gian diễn ra sự kiện, người chơi khi nạp xu vào game sẽ nhận được thưởng theo các mốc tương ứng.

Người chơi nạp 100xu -> 249xu: 500.000 bạc

Người chơi nạp 250xu -> 499xu: 20* Hóa thần đan + 1* thể lực đại

Người chơi nạp 500xu -> 999xu: 1.000.000 bạc + Túi ngọc 4 *2

Người chơi nạp 1.000xu -> 4.999xu: 20000 chân khí + Túi ngọc 5*1

Người chơi nạp 5.000xu -> 9.999xu: 100000 tu vi + 5* tàng bảo đồ - siêu

Người chơi nạp 10.000xu -> 24.999xu: Tàng bảo đồ – cực * 3 + 1* túi ngọc lv 6

Người chơi nạp trên 25.000xu: 5.000.000 bạc + 1* túi ngọc lv 7

 

Lưu ý:

Mỗi mốc nạp chỉ được nhận thưởng 1 lần trong ngày.

Phần thưởng sẽ cộng dồn.

KH nạp mốc thưởng cao sẽ được nhận thưởng ở các mốc thấp hơn.

Ví dụ: KH nạp mốc 500 xu sẽ nhận được thưởng của mốc 250 xu và 100 xu.

 

Trân trọng

Ngạo Kiếm Sứ Giả !!!

Game SG140