Chuỗi sự kiện Ưu đãi cuối tuần 7/8

Chuỗi sự kiện Ưu đãi cuối tuần 7/8 - 1

 

Thân chào chư vị hiệp khách thân mến, BQT Ngạo Kiếm Mobile xin gửi đến chư vị Chuỗi sự kiện cuối tuần 07/08 đầy thú vị như sau.

 

      1. Giảm giá 20% Shop

Thời gian: 0h00 ngày 07/08 đến 23h59 ngày 09/08

Phạm vi: Toàn bộ máy chủ

Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, các vật phẩm trong SHOP giảm giá 20%

 

2. x2 Exp:

Thời gian: 0h00 ngày 07/08 đến 23h59 ngày 09/08

Phạm vi: toàn bộ máy chủ

Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, chư vị hiệp khách khi tham gia đánh quái sẽ được x2 kinh nghiệm.

Ngoài ra, khi người chơi sử dung đơn exp x2 trong thời gian sự kiện sẽ được x4 kinh nghiệm nhận được khi đánh quái.

 

3. Ưu đãi đào quặng

Thời gian: Từ 0h00 ngày 07/08 đến 23h59 ngày 09/08

Phạm vi: Toàn bộ các máy chủ

Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, người chơi dùng xu để tham gia Đào Quặng sẽ được giảm giá 50%

 

4. Tiêu xu tích lũy:

Thời gian: Từ 0h00 ngày 07/08 đến 23h59 ngày 13/08

Phạm vị: toàn bộ máy chủ

Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện nếu ng chơi tiêu đủ số xu theo quy định của BQT sẽ nhân được các mốc thưởng tương ứng

Phần thưởng:

- Tiêu 5.000 xu: 20* x2 exp, 100 vạn bạc

- Tiêu 10.000 xu: 30* Thể lực, 40* hóa thần đan.

- Tiêu 25.000 xu: 200* Thuốc luyện cốt kỵ, Sách kỹ năng tọa kỵ lv 2 *20

- Tiêu 50.000 xu: 200* Đá tăng sao, 100* Bình may mắn

- Tiêu 75.000 xu: 10*Tàng Bảo Đồ - Cực, 200* Mảnh hồn cam.

- Tiêu 125.000 xu: 5* Túi ngọc Lv6, 200 vạn bạc

- Tiêu 175.000 xu: 4* Túi ngọc lv7, 1000000 chân khí

- Tiêu 250.000 xu: 3* Túi ngọc Lv8, Tinh hoa chí tôn(Áo)

 

Lưu ý:

 

+ Số xu tích lũy tính theo toàn bộ thời gian diễn ra sự kiện sẽ được cộng dồn.

+  Người chơi tiêu ở mốc cao sẽ nhận được toàn bộ phần thưởng ở các mốc thấp hơn.

+ Khi nhận cần đảm bảo túi đồ còn trống.

 

5.   Nạp xu nhận thưởng

Thời gian: Từ 0h00 ngày 07/08 đến 23h59 ngày 09/08

Phạm vị: toàn bộ máy chủ

Nội dung:

Trong thời gian diễn ra sự kiện, người chơi khi nạp xu vào game sẽ nhận được thưởng theo các mốc tương ứng.

Người chơi nạp 100xu -> 249xu: 500.000 bạc

Người chơi nạp 250xu -> 499xu: 30* Hóa thần đan + 20* Phù do thám

Người chơi nạp 500xu -> 999xu: 2* thể lực đại + Túi ngọc 4 *1

Người chơi nạp 1.000xu -> 4.999xu: Huyền vũ lệnh *5 + Túi ngọc 5*1

Người chơi nạp 5.000xu -> 9.999xu: Cực chìa ngọc * 4 + 5* tàng bảo đồ - siêu

Người chơi nạp 10.000xu -> 24.999xu: Tàng bảo đồ – cực * 3 + 1* túi ngọc lv 6

Người chơi nạp trên 25.000xu: 5.000.000 bạc + 1* túi ngọc lv 7

 

Lưu ý:

Mỗi mốc nạp chỉ được nhận thưởng 1 lần trong ngày.

Phần thưởng sẽ cộng dồn.

KH nạp mốc thưởng cao sẽ được nhận thưởng ở các mốc thấp hơn.

 

Ví dụ: KH nạp mốc 500 xu sẽ nhận được thưởng của mốc 250 xu và 100 xu.

 

Trân trọng

Ngạo Kiếm Sứ Giả

Game SG140