Sự Kiện Tích Nạp Nhận Quà 3/12/2018

Sự Kiện Tích Nạp Nhận Quà 3/12/2018 - 1

Nhằm hỗ trợ các chư vị anh hùng có thể dễ dàng trải nghiệm siêu phẩm Ngạo Kiếm Mobile một cách dễ dàng hơn, BQT xin gửi tới các chư vị chuỗi sự kiện "Tích Nạp Nhận Quà" đầy thú vị như sau:
 

I. Tích Nạp Nhận Quà:
Thời gian: Từ 00h00 ngày 3/12 đến 23h59' ngày 4/12/2018
Phạm vi: Từ s1 - s233
Nội dung: Trong khoảng thời gian diễn ra sự kiện, người chơi khi nạp xu vào game sẽ nhận được các mốc quà tương ứng.

Người chơi nạp 250 xu: Túi ngọc 10 *4, Hoa Tươi *150
Người chơi nạp 500 xu: Tinh hoa ngọc 9 *50, Đan x20 EXP
Người chơi nạp 1000 xu: Lễ Kim *4000, Tinh hoa ghép ngọc 10 *40
Người chơi nạp 2500 xu: Túi ngọc 11 *5, Tinh hoa ghép ngọc 11 *20
Người chơi nạp 5000 xu: Túi ngọc 12 *2, Tinh hoa ghép ngọc 11 *30
Người chơi nạp 10.000 xu: Túi ngọc 12 *5, Phù tăng sao trang bị trực tiếp lên 18 *1
Người chơi nạp 25.000 xu: Tinh hoa ghép ngọc 11 *30, Túi ngọc Lv13 *2

Lưu ý:

Mỗi mốc nạp chỉ được nhận thưởng 1 lần trong ngày.
- Phần thưởng sẽ cộng dồn.
- KH nạp mốc thưởng cao sẽ được nhận thưởng ở các mốc thấp hơn.
Ví dụ: Người chơi nạp smốc 500 xu sẽ nhận được thưởng của mốc 250 xu và 100 xu.

 

II.  Tranh đoạt lãnh thổ:
Thời gian: Từ 00h00 ngày 3/12 đến 23h59' ngày 4/12/2018
Phạm vi: Từ s1 - s233
Nội dung: Trong khoảng thời gian diễn ra sự kiện, quái vật trong các map dưới đây sẽ được nhận x3, x4 số kinh nhiệm nhận được mỗi lần.

· Đông sa mạc (Chỉ một map sa mạc này được x3 số kinh nhiệm nhận được khi train tại đây ngoài ra các map như nam sa mạc hay bắc sa mạc sẽ không được x3 exp. Đông sa mạc đi từ map Sa mạc tây vực).
· Minh giáo đại sảnh (Đi từ map Quang minh đỉnh tới Minh giáo đại sảnh).
· Tụ hiền trang.
· Nhạn môn quan.
· Đồng nhân tầng 1, 2 ,3.
· Mật đạo tầng 2, 3.
· Ngoài Nhạn môn quan - Map x4 EXP - Không được sử dụng miễn chiến bài.
· Ngoài Tụ hiền trang - Map x4 EXP - Không được sử dụng miễn chiến bài.

Lưu ý: Khi người chơi sử dung đơn exp x2 trong thời gian sự kiện sẽ được x6 kinh nghiệm nhận được khi đánh quái.

 

III: Sứ Giả Sự Kiện
Thời gian: Từ 00h00 ngày 3/12 đến 23h59' ngày 4/12/2018
Phạm vi: Từ s1 - s233
NPC: Sứ Giả Sự Kiện tọa độ 40:48 ở các thế lực "Tống, Kim và Liêu"

 

Phần thưởng:
Ngọc Tùy Chọn:
Mốc 200sohacoin: Ngọc tùy chọn *2, Tinh hoa ghép ngọc 7,8 *2
Mốc 500sohacoin: Ngọc tùy chọn *5, Tinh hoa ghép ngọc 7,8 *5
Mốc 1.000sohacoin: Ngọc tùy chọn *10, Tinh hoa ghép ngọc 7,8 *12
Mốc 2.000sohacoin: Ngọc tùy chọn *20, Tinh hoa ghép ngọc 7,8 *26
Mốc 5.000sohacoin: Ngọc tùy chọn *50, Tinh hoa ghép ngọc 7,8 *70
Mốc 10.000sohacoin: Ngọc tùy chọn *100, Tinh hoa ghép ngọc 7,8 *160
Mốc 20.000sohacoin: Ngọc tùy chọn *200, Tinh hoa ghép ngọc 7,8 *350
Mốc 50.000sohacoin: Ngọc tùy chọn *500, Tinh hoa ghép ngọc 7,8 *800

Lưu ý: Ngọc tùy chọn ở đây là các loại ngọc có trong game như: Nội công, ngoại công, bạo kích, chính xác, né tránh ......

Túi Ngọc:
Mốc 200sohacoin: Ngọc tùy chọn *2, Tinh hoa ghép ngọc 7,8 *3
Mốc 500sohacoin: Ngọc tùy chọn *5, Tinh hoa ghép ngọc 7,8 *8
Mốc 1.000sohacoin: Ngọc tùy chọn *10, Tinh hoa ghép ngọc 7,8 *20
Mốc 2.000sohacoin: Ngọc tùy chọn *20, Tinh hoa ghép ngọc 7,8 *40
Mốc 5.000sohacoin: Ngọc tùy chọn *50, Tinh hoa ghép ngọc 7,8 *100
Mốc 10.000sohacoin: Ngọc tùy chọn *100, Tinh hoa ghép ngọc 7,8 *210
Mốc 20.000sohacoin: Ngọc tùy chọn *200, Tinh hoa ghép ngọc 7,8 *420
Mốc 50.000sohacoin: Ngọc tùy chọn *500, Tinh hoa ghép ngọc 7,8 *1000

Phù tăng sao trực tiếp:

Mốc 200sohacoin: Phù tăng trực tiếp 9 sao, Thiên nguyện phù  - cao *20
Mốc 500sohacoin: Phù tăng trực tiếp 10 sao, Thiên nguyện phù  - cao *35
Mốc 1.000sohacoin: Phù tăng trực tiếp 11 sao, Thiên nguyện phù  - cao *50
Mốc 2.000sohacoin: Phù tăng trực tiếp 12 sao, Thiên nguyện phù  - chí tôn *30
Mốc 5.000sohacoin: Phù tăng trực tiếp 13 sao, Thiên nguyện phù  - chí tôn *70

Lưu ý:
Mỗi ngày, nhân vật nào đáp ứng được mốc trên có thể nhận 1 loại quà tùy chọn do người chơi quyết định nhận.
Nếu đã chuyển vào game 200sohacoin mà chưa nhận quà nhưng sau đó chuyển tiếp 300sohacoin thì sẽ được nhận mốc 500sohacoin khi ra NPC nhận quà.
Nếu đã chuyển vào game 200sohacoin mà đã nhận quà nhưng sau đó chuyển tiếp 300sohacoin thì sẽ chỉ được nhận mốc 200sohacoin khi ra NPC nhận quà.

 

IV. x2 Exp.
Thời gian: Từ 00h00 ngày 3/12 đến 23h59' ngày 4/12/2018
Phạm vi: Từ s1 - s233
Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, chư vị hiệp khách khi tham gia đánh quái sẽ được x2 kinh nghiệm.

Ngoài ra, khi người chơi sử dung đơn exp x2 trong thời gian sự kiện sẽ được x4 kinh nghiệm nhận được khi đánh quái.

 


V. Ưu đãi thể lực.
Thời gian: Từ 00h00 ngày 3/12 đến 23h59' ngày 4/12/2018
Phạm vi: Từ s1 - s233
Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, giảm giá mua Thể lực còn 50%.

 

VI. Ưu đãi đào quặng.
Thời gian: Từ 00h00 ngày 3/12 đến 23h59' ngày 4/12/2018
Phạm vi: Từ s1 - s233
Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, người chơi dùng xu để tham gia Đào Quặng sẽ được giảm giá 50%

 


VII. Ưu đãi luyện võ.
Thời gian: Từ 00h00 ngày 3/12 đến 23h59' ngày 4/12/2018
Phạm vi: Từ s1 - s233
Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, người chơi dùng xu để tham gia Luyện Võ sẽ nhận được x2 Chân Khí.

 
 
VIII: Lâm Thanh Nhi
Thời gian: Từ 00h00 ngày 3/12 đến 23h59' ngày 4/12/2018
Phạm vi: Từ s1 - s233
Tọa độ: 50:126 thành Tương Dương
Nội dung: Trong khoảng thời gian sự kiện, khi người chơi thu nhập 2 vật phẩm Gạo và đậu tới NPC "Lâm Thanh Nhi" tại tọa độ 50:126 thành Tương Dương để đổi phần thưởng
Cách đổi: 1 Gạo + 1 Đậu + 50xu = 1 Hội trưởng phong hầu
Phần Thưởng: 
Khi mở hộp quà hội trưởng phong hầu, phần thưởng các bạn nhận được gồm:
- (Cực)Đan Exp Đa Bội *2
- Khoan *2
- Túi Ngọc (Lv4) *5
- 500 vạn Bạc
 
 
IX. Gói Quà Hội Trưởng Ngạo Kiếm
Thời gian: Từ 00h00 ngày 3/12 đến 23h59' ngày 4/12/2018
Phạm vi: Từ s1 - s233
Tọa độ: 52:115 thành Tương Dương"
NPC: Hộp Quà May Mắn
Nội dung: Trong khoảng thời gian diễn ra sự kiện người chơi sẽ dùng 250 xu để mua vật phẩm "Gói Quà Hội Trưởng Ngạo Kiếm" có bày bán trong SHOP. Khi mở vật phẩm này người chơi có tỷ lệ nhận được 1 trong số các phần quà sau:
- Túi ngọc Lv6 *1.
- Túi ngọc Lv7 *1.
- Túi ngọc Lv8 *1.
- Túi ngọc Lv9 *1.
- 400 lễ kim.
- 550 lễ kim.
- 700 lễ kim.
- 29.000.000 kinh nghiệm.
- 39.000.000 kinh nghiệm.
- 59.000.000 kinh nghiệm.
Lưu Ý:  
- Người chơi chỉ được dùng xu để mua vật phẩm
- Do vật phẩm sử dụng xu để mua nên toàn bộ vật phẩm mở ra sẽ là vật phẩm không khóa.
- Dọn trống tối thiểu 20 ô trong hòm đồ trước khi mở từ 10 - 20 hộp


 

X. Mốc Nạp Thần Tài:
Thời gian: Từ 00h00 ngày 3/12 đến 23h59' ngày 4/12/2018
Phạm vi: Từ s1 - s233
Nội dung: 

- Trong thời gian diễn ra sự kiện, mỗi ngày người chơi chuyển đổi Scoin sang Xu lần đầu tiên sẽ nhận được khuyến mãi " 50%, 70%, 100% " dựa theo mức Xu nạp trước đó. 
- Người chơi nhận thưởng tại: NPC '' Mốc Nạp Thần Tài '' tọa độ: 31:61 thành Trại ( Tống, Kim, Liêu )
- Số scoin chuyển đổi vào game (Xu) càng nhiều thì phần thưởng bạn sẽ nhận được càng lớn.

Ví dụ:

- Nạp 50 đến 5000 xu vào game bạn sẽ được khuyến mãi 50% Lễ kim
Nạp 5001 đến 10000 xu vào game bạn sẽ được khuyến mãi 70% Lễ kim
- Nạp 10001 xu trở lên vào game bạn sẽ được khuyến mãi 100% Lễ kim

 

 

XI. Tiêu xu tích lũy.
Thời gian: Từ 00h00 ngày 3/12 đến 23h59' ngày 4/12/2018
Phạm vi: Từ s1 - s233
Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện nếu ng chơi tiêu đủ số xu theo quy định của BQT sẽ nhân được các mốc thưởng tương ứng. Người chơi nhận thưởng tại NPC "Sự Kiện Tích Lũy Tiêu Xu" tọa độ: 70;109 thành Tương Dương

Phần thưởng:
Tích tiêu 1.000 xu
Tinh Hoa Ngọc Lv9 *20.
Tích tiêu 2.000 xuTinh Hoa Ngọc Lv10 *20.
Tích tiêu 5.000 xuTúi ngọc lv9 *5, [Trung] Chí Tôn Exp *2.
Tích tiêu 10.000 xuTúi ngọc lv9 *10, Chí tôn - Thiên nguyện phù *15.
Tích tiêu 20.000 xuTúi ngọc lv10 *10, [Trung] Tinh hoa trang bị thú cưỡi *500.
Tích tiêu 35.000 xuTúi ngọc lv11 *2, Mảnh Vô Danh Giới *1
Tích tiêu 50.000 xuTúi ngọc lv11 *5, Chí tôn - Thiên nguyện phù *45.
Tích tiêu 70.000 xuTúi ngọc lv12 *3, Phù tăng trực tiếp 18 sao *3

Lưu ý: Mỗi ngày sau 23h59p sự kiện sẽ được làm mới. Đồng nghĩa với số xu hiệp khách đã tiêu trước đó cũng sẽ bị reset.


 

XII. Mốc nạp phát tài:
Thời gian: Từ 00h00 ngày 3/12 đến 23h59' ngày 4/12/2018
Phạm vi: Từ s1 - s233
Nội dung: Trong khoảng thời gian sự kiện, người chơi nạp scoin vào game theo mốc nào sẽ nhận được thưởng tương ứng với mốc đã nạp. Phần thưởng người chơi sẽ nhận tại NPC "Mốc Nạp Phát Tài" có tọa độ (91,116) tại thành Tương Dương.
Phần thưởng:

- Mốc 20 scoin500 Xu, [Cực]Đan EXP đa bội *5
- Mốc 50 scoin1250 Xu, [Cực]Tu vi đan * 5
- Mốc 100 scoin1750 Xu, Cao – Thiên Nguyện Phù *6
- Mốc 200 scoin3500 Xu, Cao – Thiên Nguyện Phù *15
- Mốc 500 scoin8750 Xu, Khoan * 100
- Mốc 1000 scoin17500 Xu, Khoan * 250
- Mốc 2000 scoin25000 Xu, [Cao] Chí Tôn Exp *2

Lưu ý: Nhân vật nạp vào theo mốc nào thỳ sẽ chỉ được nhận thưởng tương ứng với mốc đó, các mốc khác sẽ không nhận được. 
Ví dụ: Người chơi nạp mốc 500 scoin thỳ chỉ nhận được thưởng ở mốc 500 scoin. Các mốc khác sẽ không nhận được.

 

 

XIII: Shop Trang Bị Vật Phẩm Tọa Kỵ
Thời gian: Từ 00h00 ngày 3/12 đến 23h59' ngày 4/12/2018
Phạm vi: Từ s1 - s233
Nội Dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện từ 0h00- 23h59 ngày 29/9 đến 1/10, người chơi đến thành Tương Dương tọa độ 35:117 gặp NPC "SHOP TRANG BỊ VẬT PHẨM TỌA KỴ" để mua các trang bị ưu đãi từ BQT.
Tọa độ: 35:117 Tương Dương
Phần thưởng: Phần thưởng: Ngoài những phần thưởng trên ra còn có thêm các vật phẩm sau:
- Thiên nguyện phù - Trung: Số lượng 100: Giá bán: 1000Xu

- Thiên nguyện phù - Cao: Số lượng 100: Giá bán: 2000Xu

Sự Kiện Tích Nạp Nhận Quà 3/12/2018 - 2

Lưu Ý: 
- Rương đồ phải trống ít nhất 7 ô để nhận thưởng.

 

 

XIV: Thương nhân thần bí
Thời gian: Từ 00h00 ngày 3/12 đến 23h59' ngày 4/12/2018
Phạm vi: Từ s1 - s233
Nội dung: Trong khoảng thời gian từ 00h00 - 23h59 các ngày 25 và ngày 26, NPC "Thương nhân thần bí'' sẽ xuất hiện và đem đến rất nhiều vật phẩm giá trị từ Tây Vực để bày bán.
NPC: "Thương Nhân Thần Bí" tọa độ: "60:148" thành Tương Dương


Phần quà:
Tinh hoa ngọc 9 x100 giá bán 8.000xu
[Chí Tôn] Phù Tẩy x1000 giá bán 15.000xu
Tinh hoa ngọc 11 x10 giá bán 10.000xu
Túi Ngọc Lv9 x20 giá bán 15.000xu
[Cao] Tinh Hoa Tran Bị Thú Cưỡi x2000 giá bán 5.599xu
Khoan x2000 giá bán 1.999xu
Phù Tăng Trực Tiếp 18 sao x1 giá bán 15.000xu
Tinh hoa ngọc 10 x40 giá bán 20.000xu
Tinh hoa ngọc 11 x20 giá bán 35.000xu
Tinh hoa ngọc 10 x80 giá bán 45.000xu
Tinh hoa ngọc 9 x50 giá bán 4.000xu
Túi Ngọc Lv10 x5 giá bán 20.000xu

 

 Lưu ý:
+ Số xu tích lũy tính theo toàn bộ thời gian diễn ra sự kiện sẽ được cộng dồn.
+ Sự kiện được reset theo ngày. Ví dụ: ngày 1 mua Tinh hoa ngọc 9 thì sang ngày 2 vẫn mua được tinh hoa ngọc 9.
+ Khi nhận cần đảm bảo túi đồ còn trống.

 

 

XV: Đăng nhập nhận thưởng
Thời gian: Từ 00h00 ngày 3/12 đến 23h59' ngày 6/12/2018
Phạm vi: Từ s1 - s233
Nội dung: Mỗi ngày trong thời gian diễn ra sự kiện, các bạn đăng nhập game sau đó vào phần ''Sự kiện''  để nhận quà

Phần thưởng: 200 Lễ Kim, Đan x20 EXP *2, Mảnh trang bị đỏ hoàn mỹ Lv80 *5

 

 

Ngạo Kiếm Mobile - Game Kiếm Hiệp 10 Năm Có 1
Trang Chủ: https://ngaokiem.sohagame.vn/
Fanpage: https://www.fb.com/ngaokiem.sohagame.vn/
Tải Game: https://ngaokiem.sohagame.vn/download
Hỗ trợ Hotline: 1900 6639 nhánh 1
SohaGame - Cộng đồng game mobile đông vui nhất tại Việt Nam


Trân trọng,
BQT Ngạo Kiếm!

Game SG140