Cảnh giới

Tính Năng Cảnh Giới
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ chính cấp 30, sẽ mở hệ thống cảnh giới của Nhân vật và Hiệp Khách

Cảnh giới - 1 


 Cảnh giới - 2


• Tăng cảnh giới
- Muốn tăng cảnh giới của nhân vật và hiệp khách, cần 2 điều kiện: cấp yêu cầu, điểm tu vi. Khi đủ 2 điều kiên này, click vào nút “Tăng cấp” sẽ tăng được cấp cảnh giới của nhân vật hoặc Hiệp khách và sẽ  ang thuộc tính cảnh giới tương ứng.


• Tác dụng của cảnh giới
- Tăng cảnh giới để tăng thuộc tính. Ngoài ra, cảnh giới còn ảnh hưởng đến hiệu quả khống chế của một số kĩ năng (Ví dụ: choáng). Chỉ khi cảnh giới cao hơn mục tiêu thì mới có tác dụng.


• Cách nhận được điểm tu vi


 Cảnh giới - 3


- Sau khi mở hệ thống cảnh giới, người chơi hoàn thành các hoạt động dưới đây, sẽ nhận được nhiều điểm tu vi, giúp ích cho việc tăng cấp cảnh giới của Nhân vật và Hiệp Khách.
+ Hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến: sẽ nhận được điểm tu vi.
+ Hoàn thành phụ bản: nhận được tu vi đan sau khi qua phụ bản, sẽ dùng để luyện đan, sẽ giành được nhiều điểm tu vi
+ Ngồi thiền hàng ngày: Ngồi thiền trong Diễn võ trận ở các thành trại thế lực hoặc ở Thành Tương Dương sẽ nhận được tu vi
+ Luyện đơn hàng ngày: Luyện đơn trong các khu vực an toàn thuộc các thành thế lực hoặc ở Thành Tương Dương. Căn cứ theo vật phẩm của tu vi đan luyện ra, sẽ nhận được nhiều tu vi.
+ Luận kiếm: Thắng người chơi khác sẽ nhận được tu vi
+ Mãn Hán: sau khi gia nhập bang, tham gia Mãn Hán toàn tịch (Khai tịch hoặc nhập tịch phải tiêu Bang cống) đều sẽ nhận được nhiều tu vi
Nhiệm vụ treo thưởng: sau khi mở cảnh giới, hoàn thành nhiệm vụ treo thưởng, sẽ nhận được nhiều tu vi.
Nhiệm vụ Do Thám: sau khi hoàn thành nhiệm vụ Do Thám Thế Lực ở chỗ Dã Tẩu ở Thành thế lực, sẽ nhận được nhiều tu vi.
 
Khi đánh quái sẽ nhận được các loại tu vi đan đa bội phẩm chất khác nhau, khi ngồi thiền và luyện đan, dùng tu vi đan phẩm chất càng cao, sẽ tăng 2 lần tốc độ nhận được tu vi của chủ thể và hiệp khách.

 

Ngạo Kiếm Mobile (ngao kiem mobile) - Game kiếm hiệp tình duyên  đậm chất kiếm hiệpmới và hay nhất 2015. Là game mobile được đánh giá "10 năm có 1" với những tính năng đặc sắc như: Tống - Kim, tranh đoạt lãnh thổ, dã tẩu, bày bán giao dịch ... phiên bản pc tích hợp client full HD đem đến trải nghiệm sống động như thật, gợi lại những ký ức võ lâm xưa.

Tin tức liên quan
Game SG140