Quần hiệp kỹ

I. Mô tả:

Mỗi hiệp khách đều sở hữu tuyệt kỹ độc môn

II. Điều kiện sử dụng:

Chiêu mộ đại hiệp chỉ định

Sau khi đại hiệp kéo dài 3 phút trạng thái xuất chiến, ô Quần Hiệp Kỹ sẽ đạt giới hạn tối đa

Quần hiệp kỹ - 1

Ở vị trí như dưới đâu sẽ xuất hiện nút Quần Hiệp Kỹ tương ứng, sau khi click là có thể phóng Quần Hiệp Kỹ.

Quần hiệp kỹ - 2

III. Hiệu quả kĩ năng

QUÁ NHI- Song Kiếm Hợp Bích

Hiệu quả kỹ năng: Gây sát thương cho nhiều nhất 20 mục tiêu trong phạm vi toàn màn hình, gây thêm sát thương cho quái.

Tính sát thương kỹ năng: Sát thương = Ngoại công/nội công chủ thể + ngoại công Quá Nhi, gây thêm bội số sát thương đối với quái.

 

LONG NHI - Ngọc Nữ

Hiệu quả kỹ năng: Gây sát thương cho nhiều nhất 20 mục tiêu trong phạm vi toàn màn hình, gây thêm sát thương cho quái.

Tính sát thương kỹ năng: Sát thương = Ngoại công/nội công chủ thể + nội công Long Nhi, gây thêm bội số sát thương đối với quái.

 

TĨNH CA CA - Thần Chưởng

Hiệu quả kỹ năng: Gây sát thương lớn cho mục tiêu đã chọn và tối đa 20 muc tiêu trong phạm vi 7*7 xung quanh, tạo thêm sát thương lớn cho quái.

Tính sát thương kỹ năng: 

 • Sát thương cho mục tiêu chọn = ( Ngoại công/nội công chủ thể + ngoại công Tĩnh ca ca ) * 150%
 • Sát thương cho mục tiêu khác = Sát thương cho mục tiêu chọn * 50%

 

DUNG Nhi -Linh Xà Vũ

Hiệu quả kỹ năng: Gây sát thương lớn cho mục tiêu đã chọn và tối đa 20 muc tiêu trong phạm vi 7*7 xung quanh, tạo thêm sát thương lớn cho quái.

Tính sát thương kỹ năng: 

 • Sát thương cho mục tiêu chọn = ( Ngoại công/nội công chủ thể + nội công Dung Nhi ) * 150%
 • Sát thương cho mục tiêu khác = Sát thương cho mục tiêu chọn * 50%

 

XUNG CA -Trượng Kiếm Thiên Hạ

Hiệu quả kỹ năngGây sát thương lớn cho mục tiêu đã chọn và tối đa 20 muc tiêu trong phạm vi 7*7 xung quanh, đồng thời làm choáng toàn bộ mục tiêu bị công trúng trong 3s, tạo thêm sát thương lớn cho quái (Công choáng cần so sánh cảnh giới 2 bên)

Tính sát thương kỹ năng:

 • Sát thương cho m.tiêu chọn= ((Ngoại công/nội công chủ thể)+ngoại công Xung Ca
 • Sát thương cho m.tiêu khác= Sát thương cho m.tiêu chọn*50%

 

DOANH DOANH - Châu Liên

Hiệu quả kỹ năng:Gây sát thương lớn cho mục tiêu đã chọn và tối đa 20 muc tiêu trong phạm vi 7*7 xung quanh, đồng thời làm choáng toàn bộ mục tiêu bị công trúng trong 3s, tạo thêm sát thương lớn cho quái (Công choáng cần so sánh cảnh giới 2 bên)

Tính sát thương kỹ năng:

 • Sát thương cho m.tiêu chọn = Ngoại công/nội công chủ thể + nội công Doanh Doanh
 • Sát thương cho m.tiêu khác = Sát thương cho m.tiêu chọn*50%

 

VÔ KỴ- Cửu Dương Quy Nhất

Hiệu quả kỹ năng: Gây sát thương lớn cho mục tiêu đã chọn và tối đa 20 muc tiêu trong phạm vi 7*7 xung quanh, tạo thêm sát thương lớn cho quái.

Tính sát thương kỹ năng:

 • Sát thương cho m.tiêu chọn=((Ngoại công/nội công chủ thể)+ngoại công Vô Kỵ)*200%
 • Sát thương cho m.tiêu khác= Sát thương cho m.tiêu chọn *50%

 

MẪN MẪN - Thiên Tác Hợp

Hiệu quả kỹ năng:

Gây sát thương lớn cho mục tiêu đã chọn và tối đa 20 muc tiêu trong phạm vi 7*7 xung quanh, tạo thêm sát thương lớn cho quái.

Tính sát thương kỹ năng:

 • Sát thương cho mục tiêu chọn=((Ngoại công/nội công chủ thể)+nội công Mẫn Mẫn)*200%
 • Sát thương cho mục tiêu khác= sát thương cho mục tiêu chọn *50%

 

ĐOÀN CÔNG TỬ - Kiếm Khí Tung Hoành

Hiệu quả kỹ năng:

Gây sát thương cho nhiều nhất 20 mục tiêu trong phạm vi toàn màn hình, gây thêm sát thương cho quái

Tính sát thương kỹ năng:

Sát thương = (Ngoại công/nội công chủ thể + ngoại công Đoàn Công Tử) * 150%

 

VƯƠNG CÔ NƯƠNG - Uyên Ương:

Hiệu quả kỹ năng: Gây sát thương cho nhiều nhất 20 mục tiêu trong phạm vi toàn màn hình, gây thêm sát thương cho quái

Tính sát thương kỹ năng: Sát thương = (Ngoại công/nội công chủ thể)+ nội công Vương Cô Nương) * 150%

 

KIỀU BANG CHỦ- Bá Khí Thiên Hạ

Hiệu quả kỹ năng: Gây sát thương lớn cho mục tiêu đã chọn và tối đa 20 muc tiêu trong phạm vi 7*7 xung quanh, đồng thời làm choáng toàn bộ mục tiêu bị công trúng trong 3s, tạo thêm sát thương lớn cho quái (Công choáng cần so sánh cảnh giới 2 bên)

Tính sát thương kỹ năng:

 • Sát thương đối với mục tiêu chọn= ((Ngoại công/nội công chủ thể)+ngoại công Kiều Bang Chủ)*150%
 • Sát thương với mục tiêu khác= sát thương với mục tiêu chọn *50%

 

A CHU - Vô Song

Hiệu quả kỹ năng:Gây sát thương lớn cho mục tiêu đã chọn và tối đa 20 muc tiêu trong phạm vi 7*7 xung quanh, đồng thời làm choáng toàn bộ mục tiêu bị công trúng trong 3s, tạo thêm sát thương lớn cho quái (Công choáng cần so sánh cảnh giới 2 bên)

Tính sát thương kỹ năng:

 • Sát thương đối với mục tiêu chọn=((Ngoại công/nội công chủ thể)+ngoại công Kiều Bang Chủ+nội công A Chu)*150%
 • Sát thương đối với mục tiêu khác=sát thương đối với m.tiêu chọn *50%

 

CHỈ NHƯỢC - Tao Nhã

Hiệu quả kỹ năng:Gây sát thương cho nhiều nhất 20 mục tiêu trong phạm vi toàn màn hình, gây thêm sát thương cho quái

Tính sát thương kỹ năng:Sát thương = Ngoại công/nội công chủ thể + nội công Chỉ Nhược

 

LAM PHƯỢNG HOÀNG - Yêu Kiều

Hiệu quả kỹ năng:Sát thương cho nhiều nhất 20 mục tiêu trong phạm vi toàn màn hình, gây thêm sát thương cho quái

Tính sát thương kỹ năng:Sát thương = Ngoại công/nội công chủ thể + nội công Lam Phượng Hoàng

 

Ngạo Kiếm Mobile (ngao kiem mobile) - Game kiếm hiệp tình duyên  đậm chất kiếm hiệpmới và hay nhất 2015. Là game mobile được đánh giá "10 năm có 1" với những tính năng đặc sắc như: Tống - Kim, tranh đoạt lãnh thổ, dã tẩu, bày bán giao dịch ... phiên bản pc tích hợp client full HD đem đến trải nghiệm sống động như thật, gợi lại những ký ức võ lâm xưa.

 

Tin tức liên quan
Game SG140