[Sự kiện] Sự Kiện Ưu đãi cuối tuần 9/6/2017

[Sự kiện] Sự Kiện Ưu đãi cuối tuần 9/6/2017 - 1

Nhằm hỗ trợ các chư vị anh hùng có thể dễ dàng trải nghiệm siêu phẩm Ngạo Kiếm Mobile một cách dễ dàng hơn, BQT xin gửi tới các chư vị chuỗi sự kiện "Ưu Đãi Cuối Tuần" đầy thú vị như sau:
 

I.  Tranh đoạt lãnh thổ:
Thời Gian: Từ 0h00' ngày 9/6 đến 23h59 ngày 11/6/2017
Phạm Vi: s1-s185
Nội dung: Trong khoảng thời gian diễn ra sự kiện, quái vật trong các map dưới đây sẽ được nhận x3, x4 số kinh nhiệm nhận được mỗi lần.

· Đông sa mạc (Chỉ một map sa mạc này được x3 số kinh nhiệm nhận được khi train tại đây ngoài ra các map như nam sa mạc hay bắc sa mạc sẽ không được x3 exp. Đông sa mạc đi từ map Sa mạc tây vực).
· Minh giáo đại sảnh (Đi từ map Quang minh đỉnh tới Minh giáo đại sảnh).
· Tụ hiền trang.
· Nhạn môn quan.
· Đồng nhân tầng 1, 2 ,3.
· Mật đạo tầng 2, 3.
· Ngoài Nhạn môn quan - Map x4 EXP - Không được sử dụng miễn chiến bài.
· Ngoài Tụ hiền trang - Map x4 EXP - Không được sử dụng miễn chiến bài.

Lưu ý: Khi người chơi sử dung đơn exp x2 trong thời gian sự kiện sẽ được x6 kinh nghiệm nhận được khi đánh quái.

 

II: Sứ Giả Sự Kiện
Thời Gian: Từ 0h00' ngày 9/6 đến 23h59 ngày 11/6/2017
Phạm Vi: s1-s185
NPC: Sứ Giả Sự Kiện tọa độ 40:48 ở các thế lực "Tống, Kim và Liêu"

Phần thưởng:
Ngọc Tùy Chọn:
Mốc 200scoin: Ngọc tùy chọn *2, Tinh hoa ghép ngọc 7,8 *2
Mốc 500scoin: Ngọc tùy chọn *5, Tinh hoa ghép ngọc 7,8 *5
Mốc 1.000scoin: Ngọc tùy chọn *10, Tinh hoa ghép ngọc 7,8 *12
Mốc 2.000scoin: Ngọc tùy chọn *20, Tinh hoa ghép ngọc 7,8 *26
Mốc 5.000scoin: Ngọc tùy chọn *50, Tinh hoa ghép ngọc 7,8 *70
Mốc 10.000scoin: Ngọc tùy chọn *100, Tinh hoa ghép ngọc 7,8 *160
Mốc 20.000scoin: Ngọc tùy chọn *200, Tinh hoa ghép ngọc 7,8 *350
Mốc 50.000scoin: Ngọc tùy chọn *500, Tinh hoa ghép ngọc 7,8 *800

Lưu ý: Ngọc tùy chọn ở đây là các loại ngọc có trong game như: Nội công, ngoại công, bạo kích, chính xác, né tránh ......

Túi Ngọc:
Mốc 200scoin: Ngọc tùy chọn *2, Tinh hoa ghép ngọc 7,8 *3
Mốc 500scoin: Ngọc tùy chọn *5, Tinh hoa ghép ngọc 7,8 *8
Mốc 1.000scoin: Ngọc tùy chọn *10, Tinh hoa ghép ngọc 7,8 *20
Mốc 2.000scoin: Ngọc tùy chọn *20, Tinh hoa ghép ngọc 7,8 *40
Mốc 5.000scoin: Ngọc tùy chọn *50, Tinh hoa ghép ngọc 7,8 *100
Mốc 10.000scoin: Ngọc tùy chọn *100, Tinh hoa ghép ngọc 7,8 *210
Mốc 20.000scoin: Ngọc tùy chọn *200, Tinh hoa ghép ngọc 7,8 *420
Mốc 50.000scoin: Ngọc tùy chọn *500, Tinh hoa ghép ngọc 7,8 *1000

Phù tăng sao trực tiếp:

Mốc 200scoin: Phù tăng trực tiếp 9 sao, Thiên nguyện phù  - cao *20
Mốc 500scoin: Phù tăng trực tiếp 10 sao, Thiên nguyện phù  - cao *35
Mốc 1.000scoin: Phù tăng trực tiếp 11 sao, Thiên nguyện phù  - cao *50
Mốc 2.000scoin: Phù tăng trực tiếp 12 sao, Thiên nguyện phù  - chí tôn *30
Mốc 5.000scoin: Phù tăng trực tiếp 13 sao, Thiên nguyện phù  - chí tôn *70

Lưu ý:
Mỗi ngày, nhân vật nào đáp ứng được mốc trên có thể nhận 1 loại quà tùy chọn do người chơi quyết định nhận.
Nếu đã chuyển vào game 200scoin mà chưa nhận quà nhưng sau đó chuyển tiếp 300scoin thì sẽ được nhận mốc 500scoin khi ra NPC nhận quà.
Nếu đã chuyển vào game 200scoin mà đã nhận quà nhưng sau đó chuyển tiếp 300scoin thì sẽ chỉ được nhận mốc 200scoin khi ra NPC nhận quà.

 

III. x2 Exp.
Thời Gian: Từ 0h00' ngày 9/6 đến 23h59 ngày 11/6/2017
Phạm Vi: s1-s185
Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, chư vị hiệp khách khi tham gia đánh quái sẽ được x2 kinh nghiệm.

Ngoài ra, khi người chơi sử dung đơn exp x2 trong thời gian sự kiện sẽ được x4 kinh nghiệm nhận được khi đánh quái.


IV. Ưu đãi thể lực.
Thời Gian: Từ 0h00' ngày 9/6 đến 23h59 ngày 11/6/2017
Phạm Vi: s1-s185
Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, giảm giá mua Thể lực còn 50%.

 

V. Ưu đãi đào quặng.
Thời Gian: Từ 0h00' ngày 9/6 đến 23h59 ngày 11/6/2017
Phạm Vi: s1-s185Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, người chơi dùng xu để tham gia Đào Quặng sẽ được giảm giá 50%

 


VI. Ưu đãi luyện võ.
Thời Gian: Từ 0h00' ngày 9/6 đến 23h59 ngày 11/6/2017
Phạm Vi: s1-s185
Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, người chơi dùng xu để tham gia Luyện Võ sẽ nhận được x2 Chân Khí.

 

 
VII: Lâm Thanh Nhi
Thời Gian: Từ 0h00' ngày 9/6 đến 23h59 ngày 11/6/2017
Phạm Vi: s1-s185
Tọa độ: 50:126 thành Tương Dương
Nội dung: Trong khoảng thời gian sự kiện, khi người chơi thu nhập 2 vật phẩm Gạo và đậu tới NPC "Lâm Thanh Nhi" tại tọa độ 50:126 thành Tương Dương để đổi phần thưởng
Cách đổi: 1 Gạo + 1 Đậu + 50xu = 1 Hội trưởng phong hầu
Phần Thưởng: 
Khi mở hộp quà hội trưởng phong hầu, phần thưởng các bạn nhận được gồm:
- (Cực)Đan Exp Đa Bội *2
- Khoan *2
- Túi Ngọc (Lv4) *5
- 500 vạn Bạc
 
 
VIII. Gói Quà Hội Trưởng Ngạo Kiếm
Thời Gian: Từ 0h00' ngày 9/6 đến 23h59 ngày 11/6/2017
Phạm Vi: s1-s185
Tọa độ: 52:115 thành Tương Dương"
NPC: Hộp Quà May Mắn
Nội dung: Trong khoảng thời gian diễn ra sự kiện người chơi sẽ dùng 250 xu để mua vật phẩm "Gói Quà Hội Trưởng Ngạo Kiếm" có bày bán trong SHOP. Khi mở vật phẩm này người chơi có tỷ lệ nhận được 1 trong số các phần quà sau:
- Túi ngọc Lv6 *1.
- Túi ngọc Lv7 *1.
- Túi ngọc Lv8 *1.
- Túi ngọc Lv9 *1.
- 400 lễ kim.
- 550 lễ kim.
- 700 lễ kim.
- 29.000.000 kinh nghiệm.
- 39.000.000 kinh nghiệm.
- 59.000.000 kinh nghiệm.
Lưu Ý:  
- Người chơi chỉ được dùng xu để mua vật phẩm
- Do vật phẩm sử dụng xu để mua nên toàn bộ vật phẩm mở ra sẽ là vật phẩm không khóa.
- Dọn trống tối thiểu 20 ô trong hòm đồ trước khi mở từ 10 - 20 hộp


 

IX. Nạp lần đầu nhận thưởng:
Thời Gian: Từ 0h00' ngày 9/6 đến 23h59 ngày 11/6/2017
Phạm Vi: s1-s184

Nội dung: 

- Trong thời gian diễn ra sự kiện, mỗi ngày người chơi chuyển đổi Scoin sang Xu lần đầu tiên sẽ nhận được khuyến mãi 100% Lễ kim dựa theo mức Xu nạp trước đó. 
- Người chơi nhận thưởng tại: NPC ''Nạp Lần Đầu Nhận Thưởng'' tọa độ: 33:121 thành Tương Dương.
- Số scoin chuyển đổi vào game (Xu) càng nhiều thì phần thưởng bạn sẽ nhận được càng lớn.

Ví dụ:
- Chuyển 100 scoin vào game bạn sẽ được khuyến mãi 100% Lễ kim
- Chuyển 5000 scoin vào game bạn sẽ được khuyến mãi 100% Lễ kim 

Chỉ tính trên Mã giao dịch duy nhất và là lần đầu tiên trong mỗi ngày diễn ra sự kiện.

Lưu ý:
- Người chơi có mã giao dịch đầu tiên mỗi ngày sẽ được thưởng.
Ví dụ: 2 ngày diễn ra sự kiện, người chơi chuyển đổi scoin sang xu mỗi ngày 1 lần thì sẽ được khuyến mãi 2 lần cho 2 ngày chuyển đổi đầu tiên mỗi ngày.
- Áp dụng cho tất cả những người chơi có các mã giao dịch lần đầu tiên mỗi ngày trong thời gian diễn ra sự kiện.


 

X. Giảm giá 20% Shop.
Thời Gian: Từ 0h00' ngày 9/6 đến 23h59 ngày 11/6/2017
Phạm Vi: s1-s185
Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, các vật phẩm trong SHOP giảm giá 20%

 

 

XI. Tích Lũy Nạp Thẻ
Thời Gian: Từ 0h00' ngày 9/6 đến 23h59 ngày 15/6/2017
Phạm Vi: s1-s184
Nội Dung: Trong khoảng 7 ngày thời gian diễn ra sự kiện người chơi tích lũy số lần nạp thẻ theo các mốc sau.


Phần thưởng : 
Mốc 1(nạp 1/7 ngày sự kiện): Người chơi nạp 100xu/700xu vào game trong khoảng thời gian sự kiện sẽ nhận được phần quà sau:
(Cực) Tu Vi Đan *2, (Cực) Đan Exp Đa Bội *3, 50 vạn bạc, Túi ngọc Lv 7 *1.
Mốc 2(nạp 3/7 ngày sự kiện): Người chơi nạp 300xu/700xu vào game trong khoảng thời gian sự kiện sẽ nhận được phần quà sau:
(Cực) Tu Vi Đan *3, (Cực) Đan Exp Đa Bội *4, 100 vạn bạc, Túi ngọc Lv 7 *2.
Mốc 3(nạp 5/7 ngày sự kiện): Người chơi nạp 500xu/700xu vào game trong khoảng thời gian sự kiện sẽ nhận được phần quà sau:
(Cực) Tu Vi Đan *4, (Cực) Đan Exp Đa Bội *5 , 150 vạn bạc, Túi ngọc Lv 7 *3 .
Mốc 4(nạp 7/7 ngày sự kiện): Người chơi nạp 700xu/700xu vào game trong khoảng thời gian sự kiện sẽ nhận được phần quà sau:
(Cực) Tu Vi Đan *4, (Cực) Đan Exp Đa Bội *5 , [Cao] Tinh Hoa Trang Bị Thú Cưỡi *50 , Túi ngọc Lv 7 *3.

Nhận Quà Tại NPC: Tích Lũy Nạp Thẻ
Tọa độ: 43:120 Tương Dương.


Trân trọng,
BQT Ngạo Kiếm

Game SG140