[Sự Kiện] Tích Lũy Tiêu Xu 28/3/2018

[Sự Kiện] Tích Lũy Tiêu Xu 28/3/2018 - 1

 

Nhằm hỗ trợ các chư vị anh hùng có thể dễ dàng trải nghiệm siêu phẩm Ngạo Kiếm Mobile một cách dễ dàng hơn, BQT xin gửi tới các chư vị chuỗi sự kiện "Tích Lũy Tiêu Xu" đầy thú vị như sau:

 

I. Tích Nạp Nhận Quà:
Thời gian: Từ 00h00 ngày 28/3 đến 23h59' ngày 29/3/2018
Phạm vi: Từ s1 - s221
Nội dung: Trong khoảng thời gian diễn ra sự kiện, người chơi khi nạp xu vào game sẽ nhận được các mốc quà tương ứng.

Người chơi nạp 250 xu: Túi ngọc 7 *5, Bạc: 1.000.000
Người chơi nạp 500 xu: Cực Tu Vi Đan *10, Phù tăng sao trang bị trực tiếp lên 9 *1
Người chơi nạp 1000 xu: Lễ Kim *1000, Thiên Nguyện Phù - Chí Tôn *30
Người chơi nạp 2500 xu: Túi ngọc 8 *6, Phù tăng sao trang bị trực tiếp lên 11 *1
Người chơi nạp 5000 xu: Túi ngọc 9 *3, Phù tăng sao trang bị trực tiếp lên 14 *1
Người chơi nạp 10.000 xu: Túi ngọc 10 *2, Phù tăng sao trang bị trực tiếp lên 15 *1
Người chơi nạp 25.000 xu: Túi Tâm Pháp (Cao) *10, Túi ngọc Lv11 *1

Lưu ý:

Mỗi mốc nạp chỉ được nhận thưởng 1 lần trong ngày.
- Phần thưởng sẽ cộng dồn.
- KH nạp mốc thưởng cao sẽ được nhận thưởng ở các mốc thấp hơn.
Ví dụ: Người chơi nạp smốc 500 xu sẽ nhận được thưởng của mốc 250 xu và 100 xu.

 

 

II. Mốc nạp phát tài:
Thời gian: Từ 00h00 ngày 28/3 đến 23h59' ngày 29/3/2018
Phạm vi: Từ s1 - s221
Nội dung: Trong khoảng thời gian sự kiện, người chơi nạp scoin vào game theo mốc nào sẽ nhận được thưởng tương ứng với mốc đã nạp. Phần thưởng người chơi sẽ nhận tại NPC "Mốc Nạp Phát Tài" có tọa độ (91,116) tại thành Tương Dương.
Phần thưởng:

- Mốc 20 scoin400 Xu, [Cực]Đan EXP đa bội *5
- Mốc 50 scoin1000 Xu, [Cực]Tu vi đan * 5
- Mốc 100 scoin1500 Xu, Cao – Thiên Nguyện Phù *6
- Mốc 200 scoin3000 Xu, Cao – Thiên Nguyện Phù *15
- Mốc 500 scoin7500 Xu, Khoan * 100
- Mốc 1000 scoin15000 Xu, Khoan * 250
- Mốc 2000 scoin20000 Xu, [Cao] Chí Tôn Exp *2

Lưu ý: Nhân vật nạp vào theo mốc nào thỳ sẽ chỉ được nhận thưởng tương ứng với mốc đó, các mốc khác sẽ không nhận được. 
Ví dụ: Người chơi nạp mốc 500 scoin thỳ chỉ nhận được thưởng ở mốc 500 scoin. Các mốc khác sẽ không nhận được.

 

 

III. Tiêu xu tích lũy.
Thời gian: Từ 00h00 ngày 28/3 đến 23h59' ngày 29/3/2018
Phạm vi: Từ s1 - s221
Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện nếu ng chơi tiêu đủ số xu theo quy định của BQT sẽ nhân được các mốc thưởng tương ứng. Người chơi nhận thưởng tại NPC "Sự Kiện Tích Lũy Tiêu Xu" tọa độ: 70;109 thành Tương Dương

Phần thưởng:
Tích tiêu 1.000 xu
Túi ngọc lv7 *10.
Tích tiêu 2.000 xuTúi ngọc lv7 *15.
Tích tiêu 5.000 xuTúi ngọc lv8 *5, [Trung] Chí Tôn Exp *2.
Tích tiêu 10.000 xuTúi ngọc lv8 *7, Chí tôn - Thiên nguyện phù *15.
Tích tiêu 20.000 xuNgọc công lv8 *3, [Trung] Tinh hoa trang bị thú cưỡi *500.
Tích tiêu 35.000 xuNgọc công lv9 *2, [Cực] Đá Bảo Hộ *45..
Tích tiêu 50.000 xuTúi ngọc lv10 *1, Chí tôn - Thiên nguyện phù *45.
Tích tiêu 70.000 xuTúi ngọc lv10 *2, Mảnh Vô Danh Giới *1

Lưu ý: Để trống 5 ô đồ để nhận thưởng.

 

 

IV.  Tranh đoạt lãnh thổ:
Thời gian: Từ 00h00 ngày 28/3 đến 23h59' ngày 29/3/2018
Phạm vi: Từ s1 - s221
Nội dung: Trong khoảng thời gian diễn ra sự kiện, quái vật trong các map dưới đây sẽ được nhận x3, x4 số kinh nhiệm nhận được mỗi lần.

· Đông sa mạc (Chỉ một map sa mạc này được x3 số kinh nhiệm nhận được khi train tại đây ngoài ra các map như nam sa mạc hay bắc sa mạc sẽ không được x3 exp. Đông sa mạc đi từ map Sa mạc tây vực).
· Minh giáo đại sảnh (Đi từ map Quang minh đỉnh tới Minh giáo đại sảnh).
· Tụ hiền trang.
· Nhạn môn quan.
· Đồng nhân tầng 1, 2 ,3.
· Mật đạo tầng 2, 3.
· Ngoài Nhạn môn quan - Map x4 EXP - Không được sử dụng miễn chiến bài.
· Ngoài Tụ hiền trang - Map x4 EXP - Không được sử dụng miễn chiến bài.

Lưu ý: Khi người chơi sử dung đơn exp x2 trong thời gian sự kiện sẽ được x6 kinh nghiệm nhận được khi đánh quái.

 

 

V. x2 Exp.
Thời gian: Từ 00h00 ngày 28/3 đến 23h59' ngày 29/3/2018
Phạm vi: Từ s1 - s221
Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, chư vị hiệp khách khi tham gia đánh quái sẽ được x2 kinh nghiệm. Ngoài ra, khi người chơi sử dung đơn exp x2 trong thời gian sự kiện sẽ được x4 kinh nghiệm nhận được khi đánh quái.

 


VI. Ưu đãi thể lực.
Thời gian: Từ 00h00 ngày 28/3 đến 23h59' ngày 29/3/2018
Phạm vi: Từ s1 - s221
Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, giảm giá mua Thể lực còn 50%.

 

 

VII. Ưu đãi đào quặng.
Thời gian: Từ 00h00 ngày 28/3 đến 23h59' ngày 29/3/2018
Phạm vi: Từ s1 - s221
Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, người chơi dùng xu để tham gia Đào Quặng sẽ được giảm giá 50%

 

 


VIII. Ưu đãi luyện võ.
Thời gian: Từ 00h00 ngày 28/3 đến 23h59' ngày 29/3/2018
Phạm vi: Từ s1 - s221
Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, người chơi dùng xu để tham gia Luyện Võ sẽ nhận được x2 Chân Khí.

 

 

IX: Shop Trang Bị Vật Phẩm Tọa Kỵ
Thời gian: Từ 00h00 ngày 28/3 đến 23h59' ngày 29/3/2018
Phạm vi: Từ s1 - s221
Nội Dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện từ 15h00- 23h59 ngày 18/11, người chơi đến thành Tương Dương tọa độ 35:117 gặp NPC "SHOP TRANG BỊ VẬT PHẨM TỌA KỴ" để mua các trang bị ưu đãi từ BQT.
Tọa độ: 35:117 Tương Dương
Phần thưởng: Ngoài những vật phẩm đã bán từ trước update thêm 3 vật phẩm mới
- 5 Túi Ngọc Lv8 giá bán 5000Xu
- 5 Túi Ngọc Lv9 giá bán 15000Xu
- 1 Phù Tăng 15 Sao Trực Tiếp giá bán 10000Xu

 

[Sự Kiện] Tích Lũy Tiêu Xu 28/3/2018 - 2

 

Lưu Ý: 
- Rương đồ phải trống ít nhất 7 ô để nhận thưởng.

 

 

X: Sứ Giả Sự Kiện
Thời gian: Từ 00h00 ngày 28/3 đến 23h59' ngày 29/3/2018
Phạm vi: Từ s1 - s221
NPC: Sứ Giả Sự Kiện tọa độ 40:48 ở các thế lực "Tống, Kim và Liêu"

 

Phần thưởng:
Ngọc Tùy Chọn:

Mốc 200scoin: Ngọc tùy chọn *4, Tinh hoa ghép ngọc 7,8 *4
Mốc 500scoin: Ngọc tùy chọn *10, Tinh hoa ghép ngọc 7,8 *10
Mốc 1.000scoin: Ngọc tùy chọn *20, Tinh hoa ghép ngọc 7,8 *24
Mốc 2.000scoin: Ngọc tùy chọn *40, Tinh hoa ghép ngọc 7,8 *52
Mốc 5.000scoin: Ngọc tùy chọn *100, Tinh hoa ghép ngọc 7,8 *140
Mốc 10.000scoin: Ngọc tùy chọn *200, Tinh hoa ghép ngọc 7,8 *320
Mốc 20.000scoin: Ngọc tùy chọn *400, Tinh hoa ghép ngọc 7,8 *700
Mốc 50.000scoin: Ngọc tùy chọn *1000, Tinh hoa ghép ngọc 7,8 *1600

Lưu ý: Ngọc tùy chọn ở đây là các loại ngọc có trong game như: Nội công, ngoại công, bạo kích, chính xác, né tránh ......

Túi Ngọc:
Mốc 200scoin: Túi Ngọc *4, Tinh hoa ghép ngọc 7,8 *4
Mốc 500scoin: Túi Ngọc *10, Tinh hoa ghép ngọc 7,8 *10
Mốc 1.000scoin: Túi Ngọc *20, Tinh hoa ghép ngọc 7,8 *24
Mốc 2.000scoin: Túi Ngọc *40, Tinh hoa ghép ngọc 7,8 *52
Mốc 5.000scoin: Túi Ngọc *100, Tinh hoa ghép ngọc 7,8 *140
Mốc 10.000scoin: Túi Ngọc *200, Tinh hoa ghép ngọc 7,8 *320
Mốc 20.000scoin: Túi Ngọc *400, Tinh hoa ghép ngọc 7,8 *700
Mốc 50.000scoin: Túi Ngọc *1000, Tinh hoa ghép ngọc 7,8 *1600

Phù tăng sao trực tiếp:

Mốc 200scoin: Phù tăng trực tiếp 11 sao, Thiên nguyện phù  - cao *40
Mốc 500scoin: Phù tăng trực tiếp 12 sao, Thiên nguyện phù  - cao *70
Mốc 1.000scoin: Phù tăng trực tiếp 13 sao, Thiên nguyện phù  - cao *100
Mốc 2.000scoin: Phù tăng trực tiếp 14 sao, Thiên nguyện phù  - chí tôn *60
Mốc 5.000scoin: Phù tăng trực tiếp 15 sao, Thiên nguyện phù  - chí tôn *140

Lưu ý:
Mỗi ngày, nhân vật nào đáp ứng được mốc trên có thể nhận 1 loại quà tùy chọn do người chơi quyết định nhận.
Nếu đã chuyển vào game 200scoin mà chưa nhận quà nhưng sau đó chuyển tiếp 300scoin thì sẽ được nhận mốc 500scoin khi ra NPC nhận quà.
Nếu đã chuyển vào game 200scoin mà đã nhận quà nhưng sau đó chuyển tiếp 300scoin thì sẽ chỉ được nhận mốc 200scoin khi ra NPC nhận quà.

 

 

XI. Gói Quà Hội Trưởng Ngạo Kiếm
Thời gian: Từ 00h00 ngày 28/3 đến 23h59' ngày 29/3/2018
Phạm vi: Từ s1 - s221
Tọa độ: 52:115 thành Tương Dương"
NPC: Hộp Quà May Mắn
Nội dung: Trong khoảng thời gian diễn ra sự kiện người chơi sẽ dùng 250 xu để mua vật phẩm "Gói Quà Hội Trưởng Ngạo Kiếm" có bày bán trong SHOP. Khi mở vật phẩm này người chơi có tỷ lệ nhận được 1 trong số các phần quà sau:
- Túi ngọc Lv6 *1.
- Túi ngọc Lv7 *1.
- Túi ngọc Lv8 *1.
- Túi ngọc Lv9 *1.
- 400 lễ kim.
- 550 lễ kim.
- 700 lễ kim.
- 29.000.000 kinh nghiệm.
- 39.000.000 kinh nghiệm.
- 59.000.000 kinh nghiệm.
Lưu Ý:  
- Người chơi chỉ được dùng xu để mua vật phẩm
- Do vật phẩm sử dụng xu để mua nên toàn bộ vật phẩm mở ra sẽ là vật phẩm không khóa.
- Dọn trống tối thiểu 20 ô trong hòm đồ trước khi mở từ 10 - 20 hộp

 

 

Ngạo Kiếm Mobile - Game Kiếm Hiệp 10 Năm Có 1
Trang Chủ: https://ngaokiem.sohagame.vn/
Fanpage: https://www.fb.com/ngaokiem.sohagame.vn/
Tải Game: https://ngaokiem.sohagame.vn/download
Hỗ trợ Hotline: 1900 6639 nhánh 1

 

Trân Trọng,
Ngạo Kiếm Sứ Giả!

Game SG140