Sự Kiện Tích Nạp Nhận Quà 7/8/2017

Sự Kiện Tích Nạp Nhận Quà 7/8/2017 - 1

Nhằm hỗ trợ các chư vị anh hùng có thể dễ dàng trải nghiệm siêu phẩm Ngạo Kiếm Mobile một cách dễ dàng hơn, BQT xin gửi tới các chư vị chuỗi sự kiện "Tích Nạp Nhận Quà" đầy thú vị như sau:
 

I. Tích Nạp Nhận Quà:
Thời gian: Từ 00h00 ngày 07/08 đến 23h59' ngày 08/08/2017
Phạm vi: Từ s1 - s193
Nội dung: Trong khoảng thời gian diễn ra sự kiện, người chơi khi nạp xu vào game sẽ nhận được các mốc quà tương ứng.

Người chơi nạp 250 xu: Túi ngọc 7 *2, Bạc: 1.000.000
Người chơi nạp 500 xu: Cực Tu Vi Đan *10, Phù tăng sao trang bị trực tiếp lên 8 *1
Người chơi nạp 1000 xu: Lễ Kim *750, Thiên Nguyện Phù Trung *10
Người chơi nạp 2500 xu: Túi ngọc 8 *2, Phù tăng sao trang bị trực tiếp lên 10 *1
Người chơi nạp 5000 xu: Túi ngọc 8 *3, Phù tăng sao trang bị trực tiếp lên 13 *1
Người chơi nạp 10.000 xu: Túi ngọc 8 *4, Phù tăng sao trang bị trực tiếp lên 14 *1
Người chơi nạp 25.000 xu: Túi ngọc 9 *2, Phù tăng sao trang bị trực tiếp lên 15 *1

Lưu ý:

Mỗi mốc nạp chỉ được nhận thưởng 1 lần trong ngày.
- Phần thưởng sẽ cộng dồn.
- KH nạp mốc thưởng cao sẽ được nhận thưởng ở các mốc thấp hơn.
Ví dụ: Người chơi nạp smốc 500 xu sẽ nhận được thưởng của mốc 250 xu và 100 xu.

 

II.  Tranh đoạt lãnh thổ:
Thời gian: Từ 00h00 ngày 07/08 đến 23h59' ngày 08/08/2017
Phạm vi: Từ s1 - s193
Nội dung: Trong khoảng thời gian diễn ra sự kiện, quái vật trong các map dưới đây sẽ được nhận x3, x4 số kinh nhiệm nhận được mỗi lần.

· Đông sa mạc (Chỉ một map sa mạc này được x3 số kinh nhiệm nhận được khi train tại đây ngoài ra các map như nam sa mạc hay bắc sa mạc sẽ không được x3 exp. Đông sa mạc đi từ map Sa mạc tây vực).
· Minh giáo đại sảnh (Đi từ map Quang minh đỉnh tới Minh giáo đại sảnh).
· Tụ hiền trang.
· Nhạn môn quan.
· Đồng nhân tầng 1, 2 ,3.
· Mật đạo tầng 2, 3.
· Ngoài Nhạn môn quan - Map x4 EXP - Không được sử dụng miễn chiến bài.
· Ngoài Tụ hiền trang - Map x4 EXP - Không được sử dụng miễn chiến bài.

Lưu ý: Khi người chơi sử dung đơn exp x2 trong thời gian sự kiện sẽ được x6 kinh nghiệm nhận được khi đánh quái.

 

III: Sứ Giả Sự Kiện
Thời gian: Từ 00h00 ngày 07/08 đến 23h59' ngày 08/08/2017
Phạm vi: Từ s1 - s193
NPC: Sứ Giả Sự Kiện tọa độ 40:48 ở các thế lực "Tống, Kim và Liêu"
 

Phần thưởng:
Ngọc Tùy Chọn:
Mốc 200scoin: Ngọc tùy chọn *2, Tinh hoa ghép ngọc 7,8 *2
Mốc 500scoin: Ngọc tùy chọn *5, Tinh hoa ghép ngọc 7,8 *5
Mốc 1.000scoin: Ngọc tùy chọn *10, Tinh hoa ghép ngọc 7,8 *12
Mốc 2.000scoin: Ngọc tùy chọn *20, Tinh hoa ghép ngọc 7,8 *26
Mốc 5.000scoin: Ngọc tùy chọn *50, Tinh hoa ghép ngọc 7,8 *70
Mốc 10.000scoin: Ngọc tùy chọn *100, Tinh hoa ghép ngọc 7,8 *160
Mốc 20.000scoin: Ngọc tùy chọn *200, Tinh hoa ghép ngọc 7,8 *350
Mốc 50.000scoin: Ngọc tùy chọn *500, Tinh hoa ghép ngọc 7,8 *800

Lưu ý: Ngọc tùy chọn ở đây là các loại ngọc có trong game như: Nội công, ngoại công, bạo kích, chính xác, né tránh ......

Túi Ngọc:
Mốc 200scoin: Ngọc tùy chọn *2, Tinh hoa ghép ngọc 7,8 *3
Mốc 500scoin: Ngọc tùy chọn *5, Tinh hoa ghép ngọc 7,8 *8
Mốc 1.000scoin: Ngọc tùy chọn *10, Tinh hoa ghép ngọc 7,8 *20
Mốc 2.000scoin: Ngọc tùy chọn *20, Tinh hoa ghép ngọc 7,8 *40
Mốc 5.000scoin: Ngọc tùy chọn *50, Tinh hoa ghép ngọc 7,8 *100
Mốc 10.000scoin: Ngọc tùy chọn *100, Tinh hoa ghép ngọc 7,8 *210
Mốc 20.000scoin: Ngọc tùy chọn *200, Tinh hoa ghép ngọc 7,8 *420
Mốc 50.000scoin: Ngọc tùy chọn *500, Tinh hoa ghép ngọc 7,8 *1000

Phù tăng sao trực tiếp:

Mốc 200scoin: Phù tăng trực tiếp 9 sao, Thiên nguyện phù  - cao *20
Mốc 500scoin: Phù tăng trực tiếp 10 sao, Thiên nguyện phù  - cao *35
Mốc 1.000scoin: Phù tăng trực tiếp 11 sao, Thiên nguyện phù  - cao *50
Mốc 2.000scoin: Phù tăng trực tiếp 12 sao, Thiên nguyện phù  - chí tôn *30
Mốc 5.000scoin: Phù tăng trực tiếp 13 sao, Thiên nguyện phù  - chí tôn *70

Lưu ý:
Mỗi ngày, nhân vật nào đáp ứng được mốc trên có thể nhận 1 loại quà tùy chọn do người chơi quyết định nhận.
Nếu đã chuyển vào game 200scoin mà chưa nhận quà nhưng sau đó chuyển tiếp 300scoin thì sẽ được nhận mốc 500scoin khi ra NPC nhận quà.
Nếu đã chuyển vào game 200scoin mà đã nhận quà nhưng sau đó chuyển tiếp 300scoin thì sẽ chỉ được nhận mốc 200scoin khi ra NPC nhận quà.

 

IV. x2 Exp.
Thời gian: Từ 00h00 ngày 07/08 đến 23h59' ngày 08/08/2017
Phạm vi: Từ s1 - s193
Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, chư vị hiệp khách khi tham gia đánh quái sẽ được x2 kinh nghiệm.

Ngoài ra, khi người chơi sử dung đơn exp x2 trong thời gian sự kiện sẽ được x4 kinh nghiệm nhận được khi đánh quái.


V. Ưu đãi thể lực.
Thời gian: Từ 00h00 ngày 07/08 đến 23h59' ngày 08/08/2017
Phạm vi: Từ s1 - s193
Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, giảm giá mua Thể lực còn 50%.

 

VI. Ưu đãi đào quặng.
Thời gian: Từ 00h00 ngày 07/08 đến 23h59' ngày 08/08/2017
Phạm vi: Từ s1 - s193
Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, người chơi dùng xu để tham gia Đào Quặng sẽ được giảm giá 50%
 


VII. Ưu đãi luyện võ.
Thời gian: Từ 00h00 ngày 07/08 đến 23h59' ngày 08/08/2017
Phạm vi: Từ s1 - s193
Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, người chơi dùng xu để tham gia Luyện Võ sẽ nhận được x2 Chân Khí.

 
 
VIII: Lâm Thanh Nhi

Thời gian: Từ 00h00 ngày 07/08 đến 23h59' ngày 08/08/2017
Phạm vi: Từ s1 - s193
Tọa độ: 50:126 thành Tương Dương
Nội dung: Trong khoảng thời gian sự kiện, khi người chơi thu nhập 2 vật phẩm Gạo và đậu tới NPC "Lâm Thanh Nhi" tại tọa độ 50:126 thành Tương Dương để đổi phần thưởng
Cách đổi: 1 Gạo + 1 Đậu + 50xu = 1 Hội trưởng phong hầu
Phần Thưởng: 
Khi mở hộp quà hội trưởng phong hầu, phần thưởng các bạn nhận được gồm:
- (Cực)Đan Exp Đa Bội *2
- Khoan *2
- Túi Ngọc (Lv4) *5
- 500 vạn Bạc
 
 
IX. Gói Quà Hội Trưởng Ngạo Kiếm

Thời gian: Từ 00h00 ngày 07/08 đến 23h59' ngày 08/08/2017
Phạm vi: Từ s1 - s193
Tọa độ: 52:115 thành Tương Dương"
NPC: Hộp Quà May Mắn
Nội dung: Trong khoảng thời gian diễn ra sự kiện người chơi sẽ dùng 250 xu để mua vật phẩm "Gói Quà Hội Trưởng Ngạo Kiếm" có bày bán trong SHOP. Khi mở vật phẩm này người chơi có tỷ lệ nhận được 1 trong số các phần quà sau:
- Túi ngọc Lv6 *1.
- Túi ngọc Lv7 *1.
- Túi ngọc Lv8 *1.
- Túi ngọc Lv9 *1.
- 400 lễ kim.
- 550 lễ kim.
- 700 lễ kim.
- 29.000.000 kinh nghiệm.
- 39.000.000 kinh nghiệm.
- 59.000.000 kinh nghiệm.
Lưu Ý:  
- Người chơi chỉ được dùng xu để mua vật phẩm
- Do vật phẩm sử dụng xu để mua nên toàn bộ vật phẩm mở ra sẽ là vật phẩm không khóa.
- Dọn trống tối thiểu 20 ô trong hòm đồ trước khi mở từ 10 - 20 hộp


 

X. Mốc Nạp Thần Tài:
Thời gian: Từ 00h00 ngày 07/08 đến 23h59' ngày 07/08/2017
Phạm vi: Từ s1 - s193
Nội dung: 

- Trong thời gian diễn ra sự kiện, mỗi ngày người chơi chuyển đổi Scoin sang Xu lần đầu tiên sẽ nhận được khuyến mãi " 50%, 70%, 100% " dựa theo mức Xu nạp trước đó. 
- Người chơi nhận thưởng tại: NPC '' Mốc Nạp Thần Tài '' tọa độ: 31:61 thành Trại ( Tống, Kim, Liêu )
- Số scoin chuyển đổi vào game (Xu) càng nhiều thì phần thưởng bạn sẽ nhận được càng lớn.

Ví dụ:

- Nạp 50 đến 5000 xu vào game bạn sẽ được khuyến mãi 50% Lễ kim
Nạp 5001 đến 10000 xu vào game bạn sẽ được khuyến mãi 70% Lễ kim
- Nạp 10001 xu trở lên vào game bạn sẽ được khuyến mãi 100% Lễ kim

 

XI. Tích Lũy Nạp Thẻ
Thời gian: Từ 00h00 ngày 07/08 đến 23h59' ngày 08/08/2017
Phạm vi: Từ s1 - s193
Nội Dung: Trong khoảng 7 ngày thời gian diễn ra sự kiện người chơi tích lũy số lần nạp thẻ theo các mốc sau.


Phần thưởng : 
Mốc 1(nạp 1/7 ngày sự kiện): Người chơi nạp 50xu/350xu vào game trong khoảng thời gian sự kiện sẽ nhận được phần quà sau:
(Cực) Tu Vi Đan *2, (Cực) Đan Exp Đa Bội *3, 50 vạn bạc, Túi ngọc Lv 5 *1.
Mốc 2(nạp 3/7 ngày sự kiện): Người chơi nạp 150xu/350xu vào game trong khoảng thời gian sự kiện sẽ nhận được phần quà sau:
(Cực) Tu Vi Đan *3, (Cực) Đan Exp Đa Bội *4, 100 vạn bạc, Túi ngọc Lv 5 *2.
Mốc 3(nạp 5/7 ngày sự kiện): Người chơi nạp 250xu/350xu vào game trong khoảng thời gian sự kiện sẽ nhận được phần quà sau:
(Cực) Tu Vi Đan *4, (Cực) Đan Exp Đa Bội *5 , 150 vạn bạc, Túi ngọc Lv 5 *3 .
Mốc 4(nạp 7/7 ngày sự kiện): Người chơi nạp 350xu/350xu vào game trong khoảng thời gian sự kiện sẽ nhận được phần quà sau:
(Cực) Tu Vi Đan *4, (Cực) Đan Exp Đa Bội *5 , [Cao] Tinh Hoa Trang Bị Thú Cưỡi *50 , Túi ngọc Lv 5 *3.

 

Ngạo Kiếm Mobile - Game Kiếm Hiệp 10 Năm Có 1
Trang Chủ: sohagame.vn/" style="color: rgb(0, 0, 255); box-sizing: border-box; padding: 0px; margin: 0px; background: 0px 0px; text-decoration-line: none; outline: 0px;">https://ngaokiem.sohagame.vn/
Fanpage: https://www.fb.com/ngaokiem.sohagame.vn/
Tải Game: https://ngaokiem.sohagame.vn/download
Hỗ trợ Hotline: 1900 6639 nhánh 1


Trân trọng,
BQT Ngạo Kiếm!

Game SG140